Antonín Brožíček
2.dan JKA
Vzdělání:
- zkušební komisař JKA ČR licence G
- instruktor JKA ČR
- rozhodčí JKA ČR licence F
Karate:
- od roku 2003 Shotokan karate Jíří Tomek
- od roku 2008 Sport úvaly
Trenéři:
- Jana Konečná (4. dan JKA)
Sportovní úspěchy:
SPORT ÚVALY z.s. - Mgr. Jana Konečná
tel.: 724 044 626, e-mail:
sportuvaly@email.cz